Bruce Sterling

Nimi: 
Bruce Sterling

Raamatu algus

Proloog

Linnuks maalitud lennukid lendasid läbi maailma südame. Lindsay seisis põlvekõrguses rohus, vaadates ainiti üles, et nende lendu jälgida.

Haprad nagu tuulelohed, planeerisid ja laskusid pedaalidega juhitavad kerg­lennukid kõrgel üleval läbi kaalutusetsooni. Nende taga hõõgus kaarduv maas­tik üle kogu silindrilise maailma, nisukollases ja puuviljaväljade rohe­lises.

Skismaatriks +

Kuna sõnad või täpsemalt kontseptsioonid, millest see sõna koosneb, on sellisel kujul õnneks ka eesti keeles olemas, oli kohane pealkiri selliselt ümber panna. Täpsemalt veel on pealkirjale lisatud + (pluss) ja seda sellepärast, et samade kaante vahele on koondatud ka autori sama maailma jagavad lühemad tekstid.

Subscribe to RSS - Bruce Sterling