Veel mõningaid termineid-paiku-tegelasi

Aike – ilm, korra mainitud kõrgeltarenenud tsivilisatsioon
Asgur – ilm, seal (Raksta-Emingus) asub Sällalt põgenenute peamine vastupanukeskus
birduniokasal – (sanehadi k) ilmapohmakas, ilmapööramistõbi
Dennanes – sadam Tsäleekil, Emiree lähedal
Diees – Maast järgmine ilm (teel Nündi)
dömid – mittehumanoidne rass
eld Fenüon Ulžiir – Tsäleeki võimumees
Emigoll – külake Elteli mõisa lähedal
Emiree – Elteli elukoht
Engenoos – Tsäleeki parlament
Ent-Minnu – linn Nündil
Erfu – ilm, kus asub sõjakool
Fält – ilm, Heleloor on seal
Guelph – Kanada asula, kust nad legendi järgi Maal pärit on
Heleloor – salapärane paik, mis suurendab määratult nõiavõimeid neil, kes „õigest verest”
Herh – selle nime all tuntakse üldiselt mujal Maad
Hervund – selle paadi kapten, mis Heldini rannikule tõi (teine kapten mainib korra)
Hil – Unteiaki eesnimi
iemeu – keel, mida räägitakse Erful
Igätru – sadam Tsäleekil, Rähipolimesi lähedal
Illekaialeiakea – Illekeiude loss Sällal
imkid – rahvas Fältil
Isikan – ilm Dieesi ja Nündi vahel, ka see tuleb läbida teel Maalt Nündi
Ivas Sgungel – Tume kontaktisik Tsäleekil (korra mainitud)
jamlama – (sanehadi k) keskendumisvõime
Janeiško – majahoidja Maal
Jensen – Ida väljamõeldud abikaasa nimi Kanadas
kenräkfüdd – (nündi k) võõrastemaja
Kestrut – Heldini õpetaja Elteli juures
Kipalöki – sadam Tsäleekil Rähi ja Dennanesi vahel
Kour – ilm, kus elab Kadi ja sinna läks Pääsu koos Ustusega
kovotti – „suitsu” nimi (mis õppida aitab); vanaema Nämätu mainib korra
Kronde lahing – Elteli mehega seoses korra mainitud
Krumpa – Krumpa lahingus hukkus Vari Illekeiu; Sälla kaotuse otsustav moment
Kutihust – korra mainitud paik Rähi lähedal
kölju – piisonist suurem metssiga Mekul
Leusänanktueküfält – Fälti pikk nimi
Lillä – nõid, kes Heldini Maale aitab
Ludomi – linn Kouril, kus elab Kadi pere
Matnus Eshenu Sgel – nõid, kellega Valev ja Tume kohtuvad Heleloori juures
major Tennerhann – Tsäleeki võimumees
Malli – laste vaarema; NB! Malli on ühtlasi ka mõiste – naispealik
Meku – ilm, Onosklanu pere kodu (põhimõtteliselt on ka Ida ja Pääsu ja nende lapsed Onosklanud); Tume mainib korra „Meku kardigani”
Miru Spen – Erfu sõjakooli rektor
Misirluga – Elteli mehega seoses korra mainitud paik
Mrivi ülikool – (Tsäleekil) seal tehti otsus, mis kodusõja vallandas
Neeme – paar korda mainitud tegelane Maal, kel läks halvasti...
Nori – tüdruk, kellega Ustus kohtub Vurklos järve rannas
Nünd – ilm, kolmas pärast Maalt lahkumist
ogor – mittehumanoidne rass Tsäleekil ja mujal
Onosklanu – Pääsu suguvõsa nimi
Paessey Jensen – Pääsu passijärgne nimi Maal
Raksta-Eming – asula Asguril
Rendla – asula Mekul
Riie Seitse Merd – täpsemalt selgitamata mõiste omavahel kergesti ligipääsetavate ilmade grupi kohta; sinna kuuluvad teoses mainitutest Tsäleek, Kour ja Nünd
Rähipolimes – linn Tsäleekil, kus elab Ida pere
sanehad – muistne keel; sealt on paljud mõisted
Semiliree – varasem leping Tsäleeki neutraalsuse kohta
Sgungu – Jõgi Tsäleekil, Rähipolimesis
Sikkur – sõdur, kes kuulub Valevi ja ta sugulaste rühma, kui nad Rähipolimesi ründavad
Silderberg – Tume ajas temaga Maal mingeid perekonnaasju
Sisku – linn Erful, seal on sõjakool
skingu – väikseim rahaühik Nündil, 27 skingut on 1 terkar
stegalda – demokraatide omakaitse Tsäleekil
stregano – auaste; seotud Elteli abikaasaga
Sälla – ilm, Illekeiu perekonna algne kodu; kuigi see tekstist eriti välja ei tule, on Sälla ja Sällaraa kaks ise asja – viimane on manner Sällal
Zukatria – riik Kouril, kus Kadi pere elab
zuket – keel Kouril
Tagha – asula Kouril
Tanare – (vaenulik) ilm
tebrangitš – nõid, kes saab kahe ilma vahel pendeldada
Teggelaga – asula (korra mainib nõid, kellega kohtub Valev Heleloori juures)
Tehhu – pigem mõiste ilmade kohta, mis on seotud (täpsemalt selgitamata) „seintega”
terkar – keskmine rahaühik Nündil, 27 skingut, 27 terkarit on tzulend
Thunkaf Köö – Kool Erful, kus Valev õppis
tisuvgu – keel Mekul
tsäk – keel Tsäleekil
Tsäleek – ilm, Tennimankide (Ida pere) ja Kalmanahide (Jören, Per, Eltel) kodu
Tsäulan – sadam Kouril
tzulend – suurem rahaühik Nündil, 27 terkarit
Tössin Tonk Uni Ighon – valitseja Sällal (Tössinilt said Tume ja Vari Krumpa lahingus lüüa)
Ugena – asula (korra mainib nõid, kellega kohtub Valev Heleloori juures)
Unteiak – kapral, Valev kohtub sõjakoolis ja hiljem Asguril
Usdus lid Ille – Ustuse nimi Kouril
Utsuni – kool iemeu keeles
Vanaema Elfrida – korra mainitud võlts-vanaema Maal (st osa legendist)
Vurklo – asula Mekul, kus elab vaarema
Väde – ilm, paar korda mainitud vägevate „võlurite” kodu
vönn – mingi keel, mida räägitakse Nündil
Õrfuka – Sälla endine valitseja, kelle armees olid Tume ja Vari